Bel reclamebureau Arnhem 026 355 4747 Mail reclamebureau Zwolle info@steil.nu

Sport in de Breedte

Drukwerk

In opdracht van Sportservice Overijssel maakte Steil de informatiegids “Sport in de Breedte”. Met deze gids brengt de provincie de breedtesport onder de aandacht. De sportgids vertelt aan de hand van interviews ‘uit het veld’ welke breedtesportprojecten ondersteund worden. Sport in de Breedte is een wegwijzer door het provinciale aanbod van trainingen en adviestrajecten voor gemeenten,

 


scholen en sportverenigingen. Door samen te werken aan een actief sportklimaat willen de provincie en Sportservice Overijssel bewerkstelligen dat zoveel mogelijk inwoners de kans krijgen om (blijvend) te sporten.